; گروه تواشیح و مدیحه سرایی مشکات اصفهان - سلفژ
گروه تواشیح و مدیحه سرایی مشکات اصفهان

آموزش سلفژ

در این بخش جلسات آموزش سلفژ را به صورت آوایی تقدیم خواهیم کرد . در این مبحث آموزشی محصول انتشارات چندگاه است و از 25 جلسه آموزشی تشکیل شده است تکنیک های مختلف صوتی تدریس می شود و بدیهی است که آشمایی با مفاهیم اولیه ضروری است . شما میتوانید با تهیه این کتاب درس به درس با این جلسات جلو بروید و بر آموخته های خود بیفزایید..

گروه تواشیح

آموزش آوایی سلفژ - جلسه اول

آموزش آوایی سلفژ - جلسه دوم

آموزش آوایی سلفژ - جلسه سوم

آموزش آوایی سلفژ - جلسه چهارم

آموزش آوایی سلفژ - جلسه پنجم

آموزش آوایی سلفژ - جلسه ششم

آموزش آوایی سلفژ - جلسه هفتم

آموزش آوایی سلفژ - جلسه هشتم

آموزش آوایی سلفژ - جلسه نهم

آموزش آوایی سلفژ - جلسه دهم

آموزش آوایی سلفژ - جلسه یازدهم

آموزش آوایی سلفژ - جلسه دوازدهم

آموزش آوایی سلفژ - جلسه سیزدهم

آموزش آوایی سلفژ - جلسه چهاردهم

آموزش آوایی سلفژ - جلسه پانزدهم

آموزش آوایی سلفژ - جلسه شانزدهم

آموزش آوایی سلفژ - جلسه هفدهم

آموزش آوایی سلفژ - جلسه هجدهم

آموزش آوایی سلفژ - جلسه نوزدهم

آموزش آوایی سلفژ - جلسه بیستم

آموزش آوایی سلفژ - جلسه بیست و یکم

آموزش آوایی سلفژ - جلسه بیست و دوم

آموزش آوایی سلفژ - جلسه بیست و سوم

آموزش آوایی سلفژ - جلسه بیست و چهارم

آموزش آوایی سلفژ - جلسه بیست و پنجم


برچسب‌ها: آموزش سلفژ, سلفژ, مشکات, تواشیح, دانلود تواشیح

ارسال در تاريخ سه شنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۱ توسط گروه تواشیح مشکات

اسلایدر